Propostes educatives 

Una de les finalitats del Consorci des de la seva creació és contribuir al coneixement i l’educació al voltant de la Batalla de l’Ebre.

Per això confecciona una sèrie de materials en el marc del seu programa pedagògic i un seguit de propostes educatives estables i temporals. 

Consulteu la programació de rutes i activitats per a escoles per aquest curs 2023-2024.

Proposta educativa temporal tardor 2023:

Proposta educativa sobre fosses de la Batalla de l’Ebre: documental La Llibreta del Dr. Gras 

Edició tardor 2023, amb visita a diferents Espais de la Batalla de l’Ebre.