OBJECTIUS

El Comebe té per objecte la recuperació de la història i la memòria de la Batalla de l’Ebre, així com la posada en valor i la gestió dels vestigis i del patrimoni memorial en general que hi estan vinculats.

La posada en valor del patrimoni memorial de la Batalla de l’Ebre té com a finalitat contribuir al coneixement, la difusió dels espais i fets històrics de la Guerra Civil, per tal de fomentar la sensibilització envers la cultura de la pau i els valors democràtics en la societat.

El foment del patrimoni memorial vinculat a la Batalla de l’Ebre també té com a objectiu el desenvolupament del turisme de memòria i la contribució a la dinamització del territori.

La recuperació de la història i la memòria i la gestió patrimonial de la Batalla de l’Ebre es du a terme mitjançant la preservació, la conservació, el manteniment, la recerca, la documentació, la planificació i la difusió dels espais de memòria vinculats a aquest esdeveniment bèl·lic.

El Consorci, per tal d’assolir aquests objectius, desenvolupa les línies d’actuació següents:

a) La gestió i el manteniment dels actius patrimonials existents (centres d’interpretació, amb els objectes que conformen les col·leccions respectives; itineraris; senyalitzacions i museïtzacions a l’exterior d’espais històrics) i, si escau, la creació, entre els membres consorciats, de nous actius.

b) L’elaboració d’un programa d’activitats (exposicions, col·loquis, seminaris, cicles de conferències, presentacions de llibres, documentals, organització d’actes commemoratius, etc.) i d’una línia de recursos educatius adaptats als diversos cicles formatius i amb una acurada segmentació de públics.
La promoció de la recerca, la descoberta, l’aprenentatge i l’interès pels fets de la Batalla de l’Ebre, a fi de reunir informació i generar coneixement en relació amb aquest esdeveniment històric i els seus efectes sobre el territori més immediat i les persones que el van patir.

d) L’establiment de línies de treball i de col·laboració amb la Xarxa d’Espais de Memòria del Memorial Democràtic i amb altres ens públics o privats de Catalunya que tinguin per objecte o finalitat la recuperació de la memòria democràtica i del patrimoni memorial de la Guerra Civil.

e) La relació, la cooperació i l’establiment de vincles amb institucions i entitats de caràcter similar que treballin a l’entorn de la Guerra Civil, així com, a escala internacional, amb altres institucions i entitats especialitzades que tractin els conflictes civils armats i la guerra en general com a fenomen polític, social i cultural a escala global.