Recursos pedagògics

Recursos pedagògics

 

Coberta dossier pedagògic Les terres ferides
Coberta del dossier pedagògic Portes de la memòria: La sanitat a la Batalla de l'Ebre

Autor: Roc Salvadó Poy  (2008). El material pedagògic Les terres ferides consta de diferents suports: un dossier de visita; un dossier per a plantejar treballs de recerca i un material específic per al professorat. La temàtica és la Batalla de l’Ebre  i les seves conseqüències des d’un punt de vista global.

Per poder disposar lliurement  d’aquests materials escriviu un correu fent-ne la petició a info@batallaebre.org