CONSELL ASSESOR CIENTÍFIC PEDAGÒGIC

D’acord amb els estatuts del Consorci del  COMEBE (article 14), el Consell Assessor Científic i Pedagògic és l’òrgan de consulta i assessorament  i està integrat per entre 4 i 8 persones de reconegut prestigi professional en les activitats que són objecte del COMEBE.

Les funcions del Consell Assessor Científic i Pedagògic són les següents:
a) Proposar les actualitzacions corresponents del projecte museístic.
b) Proposar el contingut historiogràfic de les actuacions, així com dels grans eixos generals de treball científic i pedagògic.
c) Definir els continguts científics, històrics i pedagògics.
d) Proposar relacions amb la comunitat científica i educativa per garantir la qualitat de les actuacions.
e) Informar l’adaptació pedagògica dels continguts.
f) Impulsar la renovació discursiva i la reflexió argumental al voltant de les temàtiques del Consorci.
g) Impulsar, si escau, la formalització de convenis de col·laboració amb altres entitats públiques i privades.
h) Emetre els altres informes que el Consell d’Administració i la presidència li demanin.
i) Assistir els òrgans de govern i administració de l’entitat en tot el que requereixin.

 Membres del Consell Assessor Científic i Pedagògic del COMEBE

David Alegre. Doctor en Història Comparada, Política i Social per la UAB. Professor al Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona.

Marc Macià Farré. Doctor en Història Contemporània i professor de la Universitat de Lleida i a la Universitat Oberta de Catalunya.

Carme Maigí. Professora de l’IES Ramon Berenguer IV d’Amposta. Coordinadora del DEMD –Terres de l’Ebre.

Teresa Morandi. Psicoanalista especialista en Psicologia Clínica i psicoanalista. Membre fundadora de Talaiar Salut.

Josep Munté Mateu. Historiador i investigador de les Brigades Internacionals i l’àmbit de l’Exèrcit Popular de la República.

Anna Sospedra Rodríguez. Historiadora i escriptora de les dones a la Guerra Civil Espanyola.

Francesc Torres. Artista.

Cinta Farnós Brull. Directora del Comebe.

Currículums breus Consell Assesor

Direcció científica des de la fundació fins el 2019

Des dels primers passos del COMEBE l’any 2001 i fins al 2019, la direcció científica del consorci va ser exercida pel Dr. Josep Maria Solé i Sabatécatedràtic d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).