CI Hospitals de Sang

La batalla de l’Ebre va representar un dels episodis més importants de la Guerra Civil espanyola, considerada la primera gran guerra contemporània, en la qual la sanitat va jugar un paper molt destacat. La Guerra Civil va ser un esdeveniment de destrucció, però també de descobriment i d’especialització de noves tècniques sanitàries.

Hospitals de Sang ens presenta com es va estructurar l’assistència a les persones ferides i ens dóna a conèixer la xarxa sanitària que es va crear entorn la batalla de l’Ebre, que, com la resta del conflicte, ens mostra dues idees molt clares: la República innova constantment per tal de suplir les carències que genera la guerra, mentre que els sollevats hereten el sistema sanitari preexistent, atesa la superioritat de mitjans i recursos de què disposaven.

Ferits al Front
A la Guerra Civil, i sobretot a la batalla de l’Ebre, l’atenció als combatents pren unes dimensions enormes a causa de la gran concentració de soldats dels dos exèrcits. És per aquest motiu que aquesta xarxa sanitària es va estructurar des del mateix front fins a la rereguarda, de manera que la població civil va entrar en la realitat del conflicte.

Medicina de guerra
La Guerra Civil espanyola va posar de manifest la necessitat republicana d’adaptar el sistema sanitari, ja que, per a suplir la dificultat de dur a terme l’evacuació dels ferits de l’Ebre va haver d’innovar en la medicina de guerra. Un exemple és el nou sistema de classificació dels ferits o els nous tractaments que es van desenvolupar per a curar les ferides d’arma de foc i de metralla.

Personal sanitari
La mobilització del personal sanitari, i de tota la societat, va ser una constant al llarg de la batalla de l’Ebre i la Guerra Civil. Cada bàndol va utilitzar tots els mitjans que va tenir a l’abast per a atendre les necessitats sanitàries. A més a més, la població civil es va implicar molt en donar suport a les iniciatives que es van dur a terme per a poder atendre les persones ferides com van ser, per exemple, el banc de transfusions o el auxilio al combatiente.

Dues unitats enfrontades
Aquest àmbit mostra la xarxa sanitària de dues unitats: la 35a Divisió republicana i la 50a Divisió franquista, enfrontades durant la batalla de l’Ebre. S’explica l’itinerari d’evacuació que seguien els ferits alhora que mostra les diferències i similituds entre tots dos bàndols pel que fa a l’atenció sanitària.