CI Veus del Front

La batalla de l’Ebre va representar un dels episodis més importants de la Guerra Civil espanyola, considerada com la primera gran guerra contemporània, on l’ús de la propaganda i de nous mitjans de comunicació com la ràdio i el cinema sonor esdevingueren un poderós instrument per ambdós bàndols.

Veus del Front ens presenta com els diferents missatges emprats pels exèrcits enfrontats s’estenen a tots els segments d’una societat en guerra. Missatges que es poden sintetitzar en dues consignes bàsiques: “derrotar els feixistes i visca la República” pel bàndol republicà I “derrotar a los rojos, viva Franco i arriba España” pel bàndol franquista.

A l’interior del front
Les consignes són fonamentals per a mantenir la moral i per a evitar les perilloses desviacions dels dos grans exèrcits. Els comissaris polítics i els capellans castrenses són els encarregats de dur a terme aquesta tasca, fonamentalment a través de les arengues polítiques, els oficis religiosos o les cançons populars, entre altres.

Entre els fronts enemics
L’ús de la propaganda entre els dos fronts, mitjançant la megafonia, els fulls volants, la subversió de cançons i eslògans i l’intercanvi de béns com el tabac, va ser àmpliament utilitzada a l’Ebre amb l’objectiu de fer minvar la moral de l’enemic i aconseguir la màxima deserció.

Entre el front i la rereguarda
Mentre els soldats són al front, a la rereguarda els seus familiars i amics lluiten per a sobreviure. La comunicació entre aquests dos mons esdevé vital per a mantenir la moral i l’esperit de lluita de soldats i civils. L’intercanvi de correspondència, de fotografies i de petits records és el punt de contacte.

A les rereguardes
La població civil cercava insistentment notícies als diaris, a la ràdio i als noticiaris cinematogràfics sobre el desenvolupament de la batalla i les possibles victòries. El govern de la República i el govern de Burgos, així com tots els partits i sindicats, bastiren un ampli ventall de mitjans de comunicació per a atendre la demanda social i, al mateix temps, per a controlar la informació.

Entre l’estranger i la batalla
La batalla de l’Ebre, darrer escenari bèl·lic de les Brigades Internacionals, és de gran interès per l’opinió pública europea i pels seus propis governs. En aquest traspàs d’informació són fonamentals els corresponsals de guerra i els escriptors.