Portal de la transparència

Conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, el Consorci posa a disposició de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquesta pàgina de transparència, seguint el marc de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Territori

Des del Comebe no s’elaboren plans territorials ni bases cartogràfiques.

Contractes i convenis