ESTATUTS

Els actuals estatuts del Consorci Memorial de la Batalla de l’Ebre van ser aprovats el 12 de maig de 2020 mitjançant l’acord de govern 66/2020. Els podeu consultar i descarregar al següent arxiu pdf. 

Estatuts vigents