Licitacions en curs

L’apartat convocatòries té com objectiu informar de totes aquelles contractacions en curs del consorci per tal de fer-ne la màxima difusió i garantir la transparència.

Ofertes vigents:

Actualment no hi ha ofertes vigents. 

Ofertes finalitzades:

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de manteniment dels centres d’interpretació i de les oficines del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per a l’exercici 2024

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de neteja de les oficines i els centres d’interpretació del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per al 2024

Plec de condicions per al servei de gestió laboral i administrativa del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, per a l’exercici 2024. 

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis d’obertura i atenció al públic del centre d’interpretació Hospitals de Sang de Batea per a l’exercici 2024.

Plec de manteniment i desenvolupament del disseny i programació de la web del COMEBE

Contractació de la Direcció de la intervenció arqueològica d’un camp de treball per a joves, a Ascó. 

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis d’obertura i atenció al públic del centre d’interpretació Veus del Front del Pinell de Brai per a l’exercici 2023 

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis per a la realització de l’auditoria financera sobre els comptes anuals del 2022 del COMEBE 

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de manteniment dels Espais Històrics del COMEBE per l’any 2023.

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de manteniment dels centres d’interpretació i de les oficines del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per a l’exercici 2023.

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de neteja de les oficines i els centres d’interpretació del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per al 2023.

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de gestoria laboral i administrativa del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per al 2023. 

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis d’obertura i atenció al públic del centre d’interpretació Hospitals de Sang de Batea per a l’exercici 2023

Plec de prescripcions tècniques pel servei d’adquisició d’un vídeo projector sobre el paper de les dones a la Batalla de l’Ebre al CI 115 Dies de Corbera d’Ebre

Plec de prescripcions tècniques per contractar els treballs de disseny, edició i maquetació d’un tríptic sobre la ruta del riu Algars

Inventari i catalogació vestigis de la Batalla Ebre part nord

Servei  de manteniment jardineria Poble Vell (setembre – desembre)

Contractació dels serveis d’auditoria de l’exercici 2021.

Comebe122 – Guia d’informació de monument o museu, laboral D1

PLEC serveis de manteniment Centres Interpretació i oficines 2022

Plec de la contractació dels serveis de neteja  dels Centres d’Interpretació i oficines  per al 2022

Contractació dels Serveis de gestoria laboral per al 2022 (finalitzada el 17 de gener de 2022)

Contractació dels serveis d’obertura i atenció al públic dels centres d’interpretació dels Espais de la Batalla de l’Ebre (finalitzada el 5 de gener de 2022)

Plec de condicions per a la contractació del manteniment del Espais Històrics

Plec material difusió tríptics 2021

Contractació Llicenciat A1 (finalitzada el 4 de juny)

Contractació de personal temporal. Guia d’informació de monument o museu. (finalitzada el 24 de maig)

Contractació del servei de manteniment dels Centres d’interpretació i oficines del Comebe per al 2021 (finalitzada el 7 de maig )

Contractació del servei de reposició de senyalització per a l’any 2021 (finalitzada el 26/4/2021)

Contractació dels serveis d’obertura i atenció al públic dels centres d’interpretació dels Espais de la Batalla de l’Ebre per a l’any 2021 (finalitzada el 7/1/2021)

Contractació del servei de gestoria laboral per al 2021 (finalitzada el 18/1/2021)

Contractació del servei de confecció del Compte General del Comebe de l’exercici 2020 (finalitzada el 16/2/2021)

Contractació del servei d’auditoria de l’exercici 2020 del Comebe (finalitzada 01/03/2021)

Contractació del servei de neteja dels Centres d’interpretació i oficines del Comebe per al 2021  (finalitzada 01/03/2021)