Licitacions en curs

L’apartat convocatòries té com objectiu informar de totes aquelles contractacions en curs del consorci per tal de fer-ne la màxima difusió i garantir la transparència.

Ofertes vigents:

Actualment no tenim cap licitació en curs. 

Ofertes finalitzades:

 

Plec de prescripcions tècniques per contractar els treballs de disseny, maquetació, producció i instal·lació per la renovació de la senyalització informativa dels Espais Històrics del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per al 2024.
 

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis d’obertura i atenció al públic d’un dels centres d’interpretació dels Espais de la Batalla de l’Ebre.

Plec de prescripcions tècniques per contractar els treballs de manteniment i desenvolupaments del disseny o programació del web dels Espais de la Batalla de l’Ebre per a l’exercici 2024

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de manteniment dels Espais Històrics del COMEBE per l’any 2024.

Plec de prescripcions tècniques que regula la contractació dels serveis per a la realització de l’auditoria financera sobre els comptes anuals del COMEBE. 

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de manteniment dels centres d’interpretació i de les oficines del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per a l’exercici 2024

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de neteja de les oficines i els centres d’interpretació del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per al 2024

Plec de condicions per al servei de gestió laboral i administrativa del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, per a l’exercici 2024. 

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis d’obertura i atenció al públic del centre d’interpretació Hospitals de Sang de Batea per a l’exercici 2024.