Catalan Catalan English English French French Spanish Spanish
 

Convocatòries

L’apartat convocatòries té com objectiu informar de totes aquelles contractacions en curs del consorci per tal de fer-ne la màxima difusió i garantir la transparència.

Ofertes vigents:

Actualment no hi han ofertes vigents

 

 

Ofertes finalitzades:

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de manteniment dels centres d’interpretació i de les oficines del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per a l’exercici 2023.

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de neteja de les oficines i els centres d’interpretació del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per al 2023.

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis de gestoria laboral i administrativa del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre per al 2023. 

Plec de prescripcions tècniques per contractar els serveis d’obertura i atenció al públic del centre d’interpretació Hospitals de Sang de Batea per a l’exercici 2023

Plec de prescripcions tècniques pel servei d’adquisició d’un vídeo projector sobre el paper de les dones a la Batalla de l’Ebre al CI 115 Dies de Corbera d’Ebre

Plec de prescripcions tècniques per contractar els treballs de disseny, edició i maquetació d’un tríptic sobre la ruta del riu Algars

Inventari i catalogació vestigis de la Batalla Ebre part nord

Servei  de manteniment jardineria Poble Vell (setembre – desembre)

Contractació dels serveis d’auditoria de l’exercici 2021.

Comebe122 – Guia d’informació de monument o museu, laboral D1

PLEC serveis de manteniment Centres Interpretació i oficines 2022

Plec de la contractació dels serveis de neteja  dels Centres d’Interpretació i oficines  per al 2022

Contractació dels Serveis de gestoria laboral per al 2022 (finalitzada el 17 de gener de 2022)

Contractació dels serveis d’obertura i atenció al públic dels centres d’interpretació dels Espais de la Batalla de l’Ebre (finalitzada el 5 de gener de 2022)

Plec de condicions per a la contractació del manteniment del Espais Històrics

Plec material difusió tríptics 2021

Contractació Llicenciat A1 (finalitzada el 4 de juny)

Contractació de personal temporal. Guia d’informació de monument o museu. (finalitzada el 24 de maig)

Contractació del servei de manteniment dels Centres d’interpretació i oficines del Comebe per al 2021 (finalitzada el 7 de maig )

Contractació del servei de reposició de senyalització per a l’any 2021 (finalitzada el 26/4/2021)

Contractació dels serveis d’obertura i atenció al públic dels centres d’interpretació dels Espais de la Batalla de l’Ebre per a l’any 2021 (finalitzada el 7/1/2021)

Contractació del servei de gestoria laboral per al 2021 (finalitzada el 18/1/2021)

Contractació del servei de confecció del Compte General del Comebe de l’exercici 2020 (finalitzada el 16/2/2021)

Contractació del servei d’auditoria de l’exercici 2020 del Comebe (finalitzada 01/03/2021)

Contractació del servei de neteja dels Centres d’interpretació i oficines del Comebe per al 2021  (finalitzada 01/03/2021)