CA ES EN  FR

Direcció

Joan Batista Forcadell Bayarri (Sant Carles de la Ràpita, 1970)

Llicenciatura en Economia, UNED (Tortosa, 2006).

Curs Aptitud Pedagògica, URV (Tortosa, 2008).

Postgrau Responsabilitat Social Corporativa, 40 crèdits aprovats, UNED (2009).