Organigrama

Els òrgans de govern i administració del Consorci són el Consell d’Administració, la Presidència, les vicepresidències primera i segona i la direcció.

L’estructura de personal del Comebe està formada per la direcció, el tècnic d’administració i cinc guies d’informació de monument o museu.

 

Descarrega l’organigrama