Tunel ferroviari d’Ascó: La mina

La nit del 25 de juliol de 1938, les forces republicanes iniciaren l’ofensiva i creuaren l’Ebre. Al sector d’Ascó hi passaren les unitats de la 35 Divisió Internacional i ocuparen aquesta vila. Immediatament, els túnels de la línia del ferrocarril de Madrid a Barcelona foren utilitzats per l’Exèrcit Republicà com a grans refugis contra els bombardeigs aeris franquistes. Al túnel conegut popularment com la Mina, inicialment, s’hi ubicà el lloc de comandament del tinent coronel Juan «Modesto» Guilloto León, cap de l’Exèrcit de l’Ebre. Posteriorment, també s’hi instal·là un hospital militar.