Mirador de Sant Josep

Excel·lent mirador de la rereguarda de la serra de Pàndols i de l’ermita de Sant Josep, punt de màxima penetració de les avantguardes republicanes durals els primers dies de la batalla