Les Cases Caigudes

L’estat de devastació d’aquests immobles del Pinell de Brai són exemple de com quedaren alguns nuclis urbans de la rereguarda republicana després dels combats. La població, de 1.800 habitants, acollia serveis d’intendència, sanitaris i de descans, fet pel qual es convertí en objectiu prioritari per a l’aviació i l’artilleria franquista durant els mesos de bombardejos.