CA ES EN  FR

DOCUMENTACIÓ

Una de les finalitats del Consorci des de la seva creació és contribuir al coneixement i l’educació al voltant de la Batalla de l’Ebre. Per això confecciona tota una sèrie de materials en el marc del seu programa pedagògic. 

Recursos Pedagógics