Campament del XV cos de l’exèrcit Republicà

El campament del XVè Cos d’exèrcit i el quarter general de l’Estat Major es va situar en quatre terrasses de conreu, orientades d’est a oest i delimitades per alts marges aprofitats per recolzar-hi les cabanes i dependències necessàries per al dia a dia de la tropa, com magatzems, oficines, latrines, cuines, infermeria, etc., a més de refugis excavats per tal de garantir la seguretat dels acampats.

Aquestes cabanes eren d’una sola planta i foren construïdes emprant la tècnica tradicional de la pedra en sec.