Avís legal

Identificació

Aquest lloc web és titularitat del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, amb CIF P-4300039-G, domicili al C/ Freginals, 18, 43784 Corbera d’Ebre i correu electrònic info@batallaebre.org. El titular posa a disposició dels usuaris el present AVÍS LEGAL per tal de donar compliment a les disposicions de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) i per informar sobre les condicions d’ús del lloc web.

Reutilització de la informació

La Generalitat de Catalunya, i per tant, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, com a ens adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, permet la reutilització dels continguts i de les dades per a tot el món sense cap mena de limitació temporal ni restricció, en els termes establerts per la Llicència oberta d’ús d’informació – Catalunya o per l’equivalent instrument legal CC0 de Crative Commons, d’acord amb les condicions i règim establert a l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Cal esmentar sempre la font: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, llevat dels casos en què hi hagi una llicència específica, on caldrà reconèixer-ne l’autoria i la titularitat dels drets d’explotació.

No s’autoritza en cap cas l’ús de logotips, marques distintius del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre també es compromet a construir webs amb disseny responsiu, usables i accessibles per garantir l’accés a totes les persones que els consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals i també del dispositiu que utilitzin per connectar-s’hi.

Normes d’utilització

La persona usuària del lloc web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel titular en el moment en que s’accedeixi al lloc web.

Com a persona usuària d’aquest web ha d’utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent, així com aquest Avís Legal.

Queda prohibit realitzar qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquest lloc web o un mal funcionament del mateix, incloent la introducció de virus o similars.

Limitació de la responsabilitat
El titular no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través d’aquesta, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

El Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre no es fa responsable dels perjudicis que puguin derivar-se, entre altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, averies telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions.
Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programaris malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació.
Ús indegut o inadequat del lloc web.
Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per a l’ús de versions no actualitzades del mateix.