MAPES

El 25 de juliol de 1938, a les 00:15 h d’una nit sense lluna, les forces republicanes van iniciar el pas del riu entre Mequinensa i Amposta, sorprenent l’enemic. La major operació militar de la Guerra Civil havia comen�at.